Knjige

Josip Vončina

Preporodni jezični temelji

SADRŽAJ

Uvod
Ljudevit Gaj (1809-1872)
Della Bellin odraz na hrvatski narodni preporod
Jezični izbor za pjesništvo u Danici ilirskoj
Hrvatski narodni preporod i Gundulićev Osman
Hrvatski jekavski dugi jat
Gundulićeve elizije s Karadžićeva motrišta
Koncepcija Danice ilirske o jeziku znanosti
Literatura
Kazalo imena
Bilješka
Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 1; knj. 3

Preporodni jezični temelji

Klikni za povratak