Knjige

Mario Kopić

Prekogroblje po Danteu

Priredio DAMIR BARBARIĆ

»'Nezamislivo je čitati Danteova pjevanja, a ne okretati ih suvremenosti', zapisao je pjesnik Osip Emiljevič Mandeljštam u svojem Razgovoru o Danteu. Odista, iako se nalazimo pred djelom koje je napisano u praskozorje XIV. stoljeća, ono što se u njemu zbiva, zbiva se takoreći hic et nunc, u sadanjem nebu (raju), sadanjem čistilištu i sadanjem paklu. A u njima, u tim trima pokrajinama prekogroblja, ne obitavaju samo duše umrlih. Dante, a njegovo je djelo posrijedi, oslobađa svoju uobrazilju i svoje rajske i paklene junake, pa i jadnike iz čistilišta, često opskrbljuje vrlo zornom tjelesnošću. O njoj, o toj zornoj tjelesnosti u regijama prekogroblja, ovdje će nadasve teći riječ« (Mario Kopić).

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Luka Vukušić, likovna i tehnička oprema biblioteke Luka Gusić, priprema Tehnička priprema MH (Pavao Damjanović), tisak Denona (Zagreb). — Knjiga je opremljena bibliografskim bilješkama i komentarima uz tekst te priređivačevom bilješkom o autoru


Autori

Mario Kopić

Mario Kopić

Filozofski pisac, publicist i prevoditelj  (Dubrovnik, 1965). Njegov znanstveni interes obuhvaća fenomenologiju, filozofiju kulture i religije, kulturnu antropologiju i povijest ideja. U njegovim filozofskim radovima prisutan je neprestani dijalog s Heideggerovim mišljenjem bitka, talijanskom slabom mišlju (Gianni Vattimo), francuskom post-hajdegerijanskom filozofijom (Jacques Derrida, Emmanuel Levinas, Philippe Lacoue-Labarthe) i slovenskom fenomenologijom (Dušan Pirjevec, Ivan Urbančič i Tine Hribar) 

Prekogroblje po Danteu

PDF-ovi

Klikni za povratak