Knjige

Tukidid

Povijest peloponeskog rata

Preveo Stjepan Telar, priredio Damir Salopek


Držeći se vlastita metodološkog, tzv. pragmatičkog načela točnog, objektivnog i istinitog opisivanja povijesnih događaja, atenski povjesničar Tukidid napisao je Povijest Peloponeskog rata, historiografsko remek-djelo, uz Herodotovu Povijest najcjenjeniji i nacitiraniji izvor za starovjekovnu grčku povijest.

To arhetipsko djelo historijske kritike u osam knjiga opisuje rat između Atenjana i Spartanaca u dvadesetogodišnjem razdoblju (od 431. do 411. pr. Kr.), objašnjavajući povijesna zbivanja kao rezultat ljudskih postupaka, političkih interesa i uzročno-posljedičnih veza među događajima, u potpunosti zanemarujući tada popularna mitološka ili mistička tumačenja prošlih događaja. Premda teško razumljive sintakse, Tukididovo djelo u brojnim dramatski ustrojenim dijelovima (kuga u Ateni, sicilska ekspedicija, Periklov govor...) pokazuje iznimne književne vrijednosti karakteristične za kanonska djela starogrčke tragedije.

Posljednjih sedam godina Peloponeskog rata (od 411. do 404. pr. Kr.) prikazao je Ksenofont u djelu Grčka povijest.

Ovo drugo Matičino i hrvatsko izdanje Tukididova bestselera u prijevodu Stjepana Telara (1. izd. 1957), priredio je i redigirao klasični filolog i prevoditelj Damir Salopek.

Biblioteka Grčki i rimski klasici, sv. 9, glavna urednica Jelena Hekman, urednik Darko Novaković, izvršni urednik Luka Vukušić. - Predgovor prevoditelja, imensko i mjesno kazalo, Dodaci (Kronologije Peloponeskog rata prema Tukididu i Ksenofontu), bilješke uz tekst


Autori

Tukidid None

Tukidid None

Tukidid (oko 460. do 396. pr. Kr.), uz Herodota najveći grčki historičar, utemeljitelj historijske kritike i pragmatičnog izlaganja povijesnih činjenica...

Povijest peloponeskog rata

PDF-ovi

Klikni za povratak