Knjige

Povijest obitelji Zrinski

Zbornik

Urednici izdanja Zoran Ladić i Đuro Vidmarović


Velikaši i veleposjednici, državnici i vojskovođe, urotnici i odani podanici, književnici i bibliofili, članovi najznačajnije i najsnažnije hrvatske feudalne obitelji trajno su obilježili hrvatsku povijest i kulturu. Ipak, njihovu povijesnu ulogu hrvatska historiografija već duže vremena zanemaruje. Stoga je Matica hrvatska u studenome 2004. organizirala veliki međunarodni znanstveni skup Povijest obitelji Zrinski na kojemu je održano 25 izlaganja uz brojne diskusije i polemike.

Većina radova sa znanstvenoga skupa objavljuje se u ovome zborniku koji, između ostaloga, problematizira i dosad nepoznate aspekte uloge i značenja Zrinskih u kontekstu europske povijesti i historiografije. Svi radovi su originalni, utemeljeni, kako ističe urednik Zoran Ladić, "na raščlambi slabo poznatih ili nepoznatih pisanih i vizualnih izvora, te stoga predstavljaju značajne pa i nezaobilazne priloge u daljnjem proučavanju uloge obitelji Zrinski u hrvatskoj i srednjoeuropskoj povijesti srednjeg i novog vijeka".

Biblioteka Zbornici i monografije, glavna urednica Jelena Hekman, izvršni urednik Mirko Sardelić.
Knjiga je opremljena sa 104 ilustracije, rodoslovnom kartom Zrinskih, tabelama, imenskim i mjesnim kazalom te sa sažecima na stranim jezicima.


Povijest obitelji Zrinski

Klikni za povratak