Knjige

Stražemanac Ivan

Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene

Expositio Provinciae Bosnae Argentinae

Priredio, preveo i uvod napisao Stjepan Sršan

Ljetopis Paraphrastica et topographica expositio totius almae provinciae Bosnae Argentinae fratrum minorum de opservantia (sačuvan u trima rukopisima u samostanima u Slavonskom Brodu i Požegi, ovom prilikom preveden pod naslovom Povijest Franjevačke provincije Bosne Srebrene) predstavlja bogato dokumentiranu kroniku povijesti franjevaca i Provincije Bosne Srebrene od njihova dolaska do vremena autorova djelovanja. Jedno od najcitiranijih djela u franjevačkoj historiografskoj literaturi.

Biblioteke Latina et Graeca (L&G) i Izdanja u suradnji (MH), urednici D. Novaković, D. Škiljan i Z. Šešelj, likovna oprema A. Pal. — Tekst usporedo na latinskom i hrvatskom jeziku. Knjiga je opremljena uvodnom studijom, popisom najviših dužnosnika Provincije te imenskim i mjesnim kazalom.

KNJIGA JE RASPRODANA!


Autori

Stražemanac Ivan

Znameniti franjevački ljetopisac i kroničar Provincije Bosne Srebrne (1673-1757) studiro je filozofiju i teologiju u Budimu i Bresciu. Službovao je kao samostanski i crkveni dužnosnik te profesor teologije u Budimu.

Povijest franjevačke provincije Bosne Srebrene

Klikni za povratak