Knjige

Tadija Smičiklas

Poviest hrvatska I.

Dio I. Od najstarijih vremena do godine 1526.


Poučna knjižnica Matice hrvatske
(PKMH) pripada nizu najznačajnijih nakladničkih edicija u povijesti hrvatske knjige. U toj ediciji objavljeno je od 1878. do 1912. 37 pionirskih znanstveno-popularnih djela i prvih znanstvenih sinteza hrvatskih autora o hrvatskoj povijesti i zemljopisu (Tadija Smičiklas, Vjekoslav Klaić, Radoslav Lopašić), o zemljopisu Europe (I. Hoić), o biljnom i životinjskom svijetu (Mišo Kišpatić, Stjepan Gjurašin, Ribe), o ekonomiji i demografiji (Fran Milobar, Stjepan Radić), o filozofiji (Albert Bazala), a posebice o prirodnim znanostima – geologiji, kemiji, fizici, metereologiji i astronomiji (Bogoslav Šulek, Mišo Kišpatić, Oton Kučera). Matica hrvatska objavljivanje ove edicije povjerila je uredniku i svojemu tajniku Ivanu Kostrenčiću koji je odabrao skupinu mlađih Matičinih autora i članova Matičine uprave, u ono vrijeme ponajboljih hrvatskih znanstvenika.

Knjige Poučne knjižnice Matice hrvatske odigrale su presudnu ulogu u popularizaciji humanističkih i posebice prirodnih znanosti u Hrvatskoj krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Osim toga, te su knjige svojom likovnom opremom i tiskom bile ravnopravne ondašnjoj europskoj knjižnoj produkciji pa je Matici hrvatskoj uručeno nekoliko priznanja i nagrada s europskih knjižnih sajmova i izložaba.

Elektronička izdanja Matice hrvatske. Edicija besplatnih publikacija, Niz digitalnih preslika - Poučna knjižnica MH, urednik Josip Brleković. — Elektroničko izdanje knjige:
      Tadija Smičiklas, Poviest hrvatska. Po vrelih napisao Tade Smičiklas. Dio I. Od najstarijih vremena do godine 1526., Matica hrvatska, Zagreb 1882. (Tis. K. Albrechta). 8° XXX + 724 str.


Poviest hrvatska. Drugi dio


Autori

Tadija Smičiklas

Tadija Smičiklas

Povjesničar, znanstveni, politički i kulturni radnik (Reštovo Žumberačko, 1843 – Zagreb, 1914), predsjednik MH i HAZU, autor prve kritičke sinteze hrvatske povijesti...

Poviest hrvatska I.

PDF-ovi

Klikni za povratak