Knjige

Nenad Trinajstić

Ogledi o znanosti i znanstvenicima


Trinajstićeva zbirka izabranih rasprava donosi prikaze života i rada istaknutih domaćih i inozemnih znanstvenika prirodoslovaca (Vladimir Prelog, Mladen Deželić, Božo Težak, Zdenko Majerski, Roald Hoffmann) te oglede o kemiji kao moćnoj znanosti budućnosti i filozofiji prirodnih znanosti. Također, u knjizi je objavljen i ogled o časopisu Croatica Chemica Acta, o njegovu razvoju i utjecaju na hrvatsku znanost i kemiju.Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 7; knj. 42, urednica Jelena Hekman, likovna i tehnička oprema Luka Gusić, računalni slog Kolumna (Zagreb), tisak Targa (Zagreb). — Knjiga je opremljena c/b ilustracijama, imenskim kazalom, bilješkama i komentarima uz tekst te i bilješkom o autoru


Autori

Nenad Trinajstić

Nenad Trinajstić

Znanstvenik, akademik (1936-2021), jedan od najcitiranijih hrvatskih kemičara u svijetu

Ogledi o znanosti i znanstvenicima

Klikni za povratak