Knjige

Narodne pjesme, pripoviedke, poslovice i zagonetke. Kupio ih oko Vrhovca u Hrvatskoj Gjuro Kamenar. 1878.

Priredila Sanja Benković-Marković

Rukopisna zbirka muških (šaljivih i lascivnih) i ženskih (lirskih i epskih) pjesama, poslovica, zagonetaka, dosjetaka, kletava, šalâ, uzvikâ, brojalica i opisa narodnih običaja nastala je tijekom 70-ih godina 19. stoljeća u okolici Vrhovca i Ozlja trudom Đure Kamenara (1854‒1901), zapisivača tradicijske građe. Zbirku, u kojoj se na jezičnoj razini prepoznaju jezik tadašnje inteligencije, vrhovački govor i elementi kajkavskoga narječja, Kamenar je 1878. darovao Matici hrvatskoj kao prilog njezinu projektu skupljanja narodnih pjesama u kojem je tijekom šezdesetak godina prikupljena najobimnija i najvrednija folkloristička građa koja se danas čuva u Hrvatskoj i čiji su izabrani dijelovi otisnuti u desetosveščanoj Matičinoj ediciji Hrvatske narodne pjesme (1896‒1942). Kritičko izdanje Kamenarove zbirke priredila je te rječnikom, kazalima i jezično-biografskim studijama popratila slavistica Sanja Benković-Marković.

Bibl. Hrvatske narodne pjesme. Rukopisna baština, Novi niz, knj. 3, recenzentice Jadranka Grbić-Jakopović i Ljiljana Marks, glavna urednica Romana Horvat, urednice izdanja Klementina Batina, Irena Miloš i Tanja Perić-Polonijo, izvršna urednica Vesna Zednik. - 5 c/b ilustracija, predgovor Tanje Perić-Polonijo, Rječnik, Abecedno kazalo, Kazalo prema žanrovima, Dodaci. - Knjiga je tiskana u suradnji s Odsjekom za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske


Narodne pjesme, pripoviedke, poslovice i zagonetke. Kupio ih oko Vrhovca u Hrvatskoj Gjuro Kamenar. 1878.

PDF-ovi

Klikni za povratak