Knjige

Ranko Matasović

Lingvistička povijest Europe

Iz recenzije

»Prema mojem poznavanju predmeta, akademik Matasović nije imao izravnoga uzora za svoju knjigu. Ona je plod ponajprije njegovih osobnih istraživanja i razmišljanja koja se oslanjaju na vrlo široka lingvistička i kulturno povijesna autorova znanja te na sustavno praćenje relevantne znanstvene i  stručne literature. Takvo djelo bilo bi prvorazredan događaj i kada bi se pojavilo na nekome od velikih jezika; a za nas ima dvostruku vrijednost.
     Prvo, ono nas upoznaje s mnogobrojnim čimbenicima koji (osim internih jezičnih težnji i zakonitosti) modeliraju jezični razvitak na danome prostoru. Drugo, ono nas upozorava da je za očuvanje jezika u suvremenom svijetu i u svijetu bliske budućnosti važno sustavno voditi računa o jezičnoj politici kako bi se mogli predvidjeti i preduhitriti svi razorni efekti kojima su jezici (osobito oni mali) već sad izloženi i kojima će izloženi biti sve više« (August Kovačec, izvod iz recenzije).

♦   ♦   ♦   ♦   ♦

»Ovoj bi se knjizi moglo predbaciti da nema pravog fokusa, jer podjednako pokušava govoriti i o pojedinim jezicima, i o odnosu ljudi prema vlastitom i tuđim jezicima, i o promišljanju o jeziku tijekom europske povijesti. To je djelomično točno, a donekle je posljedicom naravi povijesnih podataka koji nisu podjednako dostupni i zanimljivi u svim proučavanim razdobljima. Dok tijekom europske pretpovijesti jedino smisleno pitanje koje možemo postaviti jest koji su se i kakvi jezici govorili na našem kontinentu, u doba velikih migracija u ranom srednjem vijeku najuzbudljivijim postaje pitanje koji su procesi odredili buduću jezičnu kartu Europe i što je uvjetovalo »uspjeh« pojedinih jezika, a nestanak drugih. Pitanja o utjecaju suvremenih tehnologija na jezik mogu se postaviti tek kada su te tehnologije, počevši s tiskarstvom u 15. stoljeću, postale dostupne, a o jezičnim politikama i ideologijama pojedinih država možemo više reći tek od najnovijeg doba, kada utjecaj državnoga aparata na sferu privatnosti pojedinca postaje obuhvatniji nego ikada prije. Jasno je, dakle, da se ova knjiga bavi različitim pitanjima, od kojih ne će svako biti podjednako zanimljivo svakom čitatelju. Stoga ju je najbolje čitati kao subjektivni pogled jednog lingvista na jezičnu povijest Europe i ono što njezin autor u toj povijesti smatra lingvistički zanimljivim i relevantnim« (Ranko Matasović, iz Uvoda).

Biblioteka THEORIA / ΘΕΩΡΙΑ. Novi niz, glavna urednica Romana Horvat, izvršni urednik Luka Vukušić, recenzenti  August Kovačec i Ivan Majnarić. — Knjiga je opremljena sa 11 ilustracija u koloru (10 karata, 4 dvostrano) i 8 c/b ilustracija, bibliografijom, bilješkama uz tekst i imenskim kazalom.


Ocjene i prikazi

» (...) Glavne teme [knjige] stoga su povijesni razlozi prevlasti indoeuropskih jezika u Europi, povezanost razvitka jezika i nacionalnoga identiteta, odnos govornika prema svojem i drugim jezicima kroz povijesna razdoblja (što je jasno ilustrirano iz poredbeno-gramatičke i historiografske perspektive), gdje Matasović pokazuje iznimnu posvećenost i erudiciju dok objašnjava na koje načine jezik ‘čuva elemente povijesne predaje koja nas je etnički, kulturno i civilizacijski oblikovala’.   
      Dijakronijski je raspon knjige logičan: seže u daleko pretpovijesno doba, a završava u suvremenosti s Europskom unijom. Kronološki se navode predindoeuropski jezici i sustavno se stiže do današnje dominacije germanskih, romanskih i slavenskih jezika na europskome kontinentu. Autor objašnjava kako su nastale granice određenih jezičnih područja, koliko su se pretapale, kad su u određenim razdobljima pojedini jezici nestajali i koji su tomu uzroci. Pritom ne staje na granicama struka: koristi se lingvističkim, povijesnim, genetičkim i arheološkim znanjem kako bi što jasnije ocrtao ono što, pogotovo u starije doba, nije moglo biti zapisano ili materijalno posvjedočeno.
      (…) Autor, akademik i profesor poredbene lingvistike na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, zaključuje da je ‘povijesni uspjeh jezika ovisio prije svega o djelotvornosti društvenih institucija zajednice koja se njime služila, i u mjeri u kojoj su te društvene institucije bile otvorene prema strancima’ i time daje dio odgovora na svoje prethodno pitanje – što je bio jezik našim predcima – ‘kako bismo ustanovili što nam jezik i jezici kojima smo okruženi znače u našim životima danas’. U zaključku neveselo zapisuje da »klasični jezici više nisu dio opće kulture, Vergilije i Homer ne znače ništa, osim u uskom krugu stručnjaka, Biblija je u popularnoj kulturi gotovo ravnopravna Kalendaru Maja, a svaki je jezični purizam izvrgnut podsmijehu ili osuđen kao reakcionarni snobizam«, dakle, jezik gotovo prestaje biti ‘kulturna i povijesna vrijednost’« (Neven Vulić, Studia lexicographica, god. 14, br. 26/2020)

Autori

Ranko Matasović

Ranko Matasović

Akademik Ranko Matasović (Zagreb, 1968), vodeći hrvatski poliglot, redoviti sveučilišni profesor na zagrebačkome Filozofskom fakultetu, iznimno je cijenjen kao lingvist i indoeuropeist u međunarodnim jezikoslovnim krugovima...

Lingvistička povijest Europe

PDF-ovi

Klikni za povratak