Knjige

Libro od mnozijeh razloga 1520.

Preslik izvornika

Priredio MATEO ŽAGAR

Prvi svezak Libra od mnozijeh razloga, dubrovačkoga rukopisnog zbornika književnih srednjovjekovnih tekstova donosi preslik izvornika koji se danas čuva u Akademijinu arhivu, a koji je prije toga bio dijelom znamenite rukopisne zbirke Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Rukopis sadrži 183 ispisana folija (listova) ispisanih hrvatskom ćirilicom dubrovačkoga tipa te predstavlja prvorazredan spomenik književnoga jezika štokavskog izraza, kojemu ne prethodi niti jedan opsegom sličan svezak književnoga štiva pisan štokavštinom. Stoga je rukopis nakon prvog i dosad jedinog predstavljanja javnosti (1926) izazvao veliku pozornost u filologiji te ga je njegov tadašnji predstavljač Milan Rešetar u kontekstu cjelokupne južnoslavenske štokavske književnosti nazvao »najstarijim književnim spomenikom pisanim ćirilicom a narodnim – ne crkvenim jezikom«.

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, oblikovanje korica Željko Podoreški, priprema Odjel tehničke pripreme MH / Pavao Damjanović, tisak Denona ( Zagreb). — Knjiga je otisnuta u višebojnom tisku


Libro od mnozijeh razloga 1520.

PDF-ovi

Klikni za povratak