Knjige

Marko Marulić

Latinska moralnopoučna i teološka proza

Priredio BRATISLAV LUČIN

Matica hrvatska objavila je treću knjigu Marka Marulića u svojoj biblioteci Stoljeća hrvatske književnosti pod naslovom Latinska moralnopoučna i teološka proza. U knjigu je uvršten izbor iz Institucije, Evanđelistara, Pedeset priča i O poniznosti i slavi Kristovoj, a priredio ju je ugledni marulolog dr. sc. Bratislav Lučin.

Tekstovi su tiskani dvojezično (usporedo latinski i hrvatski), s nužnim popratnim aparatom ispod crte u hrvatskome dijelu (identifikacija citata, osnovna objašnjenja). Na kraju knjige je Tekstološka napomena, Tumač imena i izraza te Rječnik.

Iako je većina tekstova uvrštenih u ova dva sveska već bila objavljena u nizu Sabrana djela Marka Marulića, oni nipošto ne donose puke pretiske. Naime za više Marulićevih djela B. Lučin je ili redigirao postojeće latinsko izdanje ili je latinski tekst priredio nanovo, unoseći zbog toga i izmjene (mahom sitnije, ali dosta brojne) u postojeće prijevode.

Ovaj presjek Marulićeva latinskog opusa (uključujući i četvrtu knjigu koja uskoro izlazi – Latinska humanistička proza, pjesme i pisma) načinjen je sa željom da se splitski humanist predstavi u što obuhvatnijoj žanrovskoj, tematskoj i stilskoj raznolikosti, ali i da se današnjem čitatelju omogući što bolja komunikacija s piscem i njegovim djelom. Svojim pojavljivanjem upravo u godini u kojoj se obilježava 500. obljetnica Marulićeve smrti oba će sveska prikladno zaokružiti Marulićevo predstavljanje u uglednoj Matičinoj ediciji. Kulturnoj javnosti oni nude reprezentativan, na novom čitanju utemeljen uvid u neiscrpnu baštinu pisca kojeg nazivamo “ocem hrvatske književnosti”, ali ujedno i autora koji je upravo zbog svojega latinskog opusa u XVI. i XVII. st. bio, a u naše vrijeme ponovno postao, zapaženom pojavom europskoga humanizma.

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, knj. 156, urednik knjige Ivan Lupić, redaktorica i izvršna urednica Dražana Radman, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Denona (Zagreb). – Uz autorove tekstove knjiga sadrži Tekstološku napomenu priređivača Bratislava Lučina, Tumač imena i izraza te Rječnik (sastavila Dražana Radman). Opremljena je sa 16 c/b ilustracija. Naklada 300 primjeraka


Autori

Marko Marulić

Marko Marulić

Pjesnik i prozni pisac (Split, 1450–Split, 1524), potomak splitske plemićke obitelji Pečenić/Pecenić; oblik Marulić nalazi se u Juditi; otac hrvatske književnosti, tvorac prvog epa na hrvatskome jeziku (Judita), kanonski pisac kršćanske književnosti i književnosti europskog humanizma

Latinska moralnopoučna i teološka proza

PDF-ovi

Klikni za povratak