Knjige

István Nyomarkay

Kroatističke studije


Mađarsko-hrvatski književni i jezični dodiri te zaokupljenost gradišćansko-hrvatskim temama i jezikom 18. i 19. stoljeća - središnje su okosnice znanstvenoga promišljanja i dugotrajnoga proučavanja mađarskoga slavista i hungarologa Istvána Nyomárkaya.KAZALO

Prilog proučavanju književnih i jezičnih dodira
Iz mađarsko-hrvatskih književnih veza u XVIII. stoljeću
Slovenski prijevod jednoga mađarskoga molitvenika
Deverbalni pridjevi na -(a)ći u srpskohrvatskom
Mađarski uzori hrvatske jezične obnove u zrcalu terminoloških rječnika
Mađarski predlošci hrvatske jezične obnove. Vojno nazivlje
Bečke gramatike i mađarska i slavenska gramatikografija u 18. i 19. stoljeću
Bečke gramatike i srednjoeuropski udžbenici
Lanosovićev Anleitung u srednjoeuropskom kontekstu
Prvi rukopisni molitvenik Gradišćanskih Hrvata iz 1728. godine
Neki neobrađeni rukopisi na gradišćanskohrvatskom jeziku
Strategije uljudnosti u komunikaciji
Funkcija stranih riječi i fraza u Krležinu jeziku
Kultura i identitet
Kazalo imena
Bilješka o piscu
Biblioteka Inozemni kroatisti, knj. 4, urednik Stjepan Damjanović.

Kroatističke studije

Klikni za povratak