Knjige

Vera Blažević Krezić

Književnimi radnjami za Crkvu i Domovinu

O novocrkvenoslavenskome jeziku Parčićeva misala iz 1893.


Sadržaj ove znanstvene knjige usmjeren je na povezivanje izvanjezičnoga i unutarjezičnoga pristupa istraživanju Parčićeva misala, najvažnije liturgijske knjige hrvatskoga novocrkvenoslavenskoga razdoblja. Uvidom u narav Parčićevih jezičnih odabira, hrvatskoj filološkoj znanosti ni danas ne preostaje ništa drugo do pristajanja uz ocjene prvih misalskih kritičara: Vatroslava Jagića, koji je 1893/1894. u njemu prepoznao trijumf slavenske filologije, i Franje Račkoga, koji je 1893. Misal nazvao najvažnijim postignućem hrvatske ćirilometodske znanosti.

♦  ♦  ♦  ♦  ♦

»Hrvatska je filologija (i slavenska) konačno dobila sveobuhvatnu studiju posljednje periodizacijske sastavnice povijesti crkvenoslavenskog jezika na hrvatskome tlu ‒ hrvatskoga novocrkvenoslavenskog jezika s iscrpnim uvidom u novocrkvenoslovenske tipove od 17. stoljeća do danas (istočni/ruski novocrkvenoslavenski, češki novocrkvenoslavenski), napose upoznala u tančine tekst koji sublimira noviju povijest glagolizma ‒ Parčićev glagoljski Misal, a kroz njega i jednu od najboljih paleoslavistica mladoga naraštaja hrvatske filologije koja je u pravom smislu riječi nadrasla svoje učitelje/mentore« (prof. dr. Milica Lukić)

Biblioteka Hrvatska jezična baština, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Sandra Tribuson, recenzenti Stjepan Damjanović, Milica Lukić i Mateo Žagar, grafički urednik Pavao Damjanović, likovni urednik Željko Podoreški, tisak Og grafika (Jasterbarsko). — Knjiga je opremljena sa 25 c/b ilustracija i 28 tablica, bibliografijom, bibliografskom bilješkom, slikovnim prilogom i imenskim kazalom


Autori

Vera Blažević Krezić

Vera Blažević Krezić

Jezikoslovka i kroatistica, poslijedoktorandica pri Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sve­učilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, autorica i suautorica znanstvenih knjiga i znanstveno-stručnih radova usmjerenih na paleoslavističku, paleo-kroatističku i ćirilometodsku problematiku, slavenska pisma, hrvatsku dijalektologiju, književnoteorijske i književnopo­vijesne teme te na zavičajnu problematiku (tzv. slavonistiku)

Književnimi radnjami za Crkvu i Domovinu

PDF-ovi

Klikni za povratak