Knjige

Hugo von Hofmannsthal

Knjiga prijateljā

Prevela INES MEŠTROVIĆ
Priredio DAMIR BARBARIĆ

Premda lišeni svake formalne sustavnosti, aforizme obuhvaćene Knjigom prijatelja povezuje duboka smislena povezanost koja svjedoči o  izvornom i metafizički nadahnutu i usmjerenom misliocu koji aforizmima izriče najdublje spoznaje i uvide. Naslovno i sadržajno, knjiga se vezuje uz prijatelje, njima je upućena, govori o njima, traga za njima. Dakako, Hofmannsthalovi su aforizmi ujedno i odraz njegova literarnog i umjetničkoga talenta koji je svojim stihovima mnogi put znao izraziti samu bit pjesničke egzistencije.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, glavni urednik Luka Šeput, likovna i tehnička oprema biblioteke Luka Gusić, priprema Tehnička priprema MH (Neven Osojnik), tisak Denona (Zagreb). — Naslov izvornika :Buch der Freunde. — Knjiga je opremljena pogovorom priređivača


Autori

Hugo von Hofmannsthal

Hugo von Hofmannsthal

Austrijski književnik (1874-1929), jedan od najznačajnijih dramatičara i najsugestivnijih liričara njemačkog jezika

Knjiga prijateljā

PDF-ovi

Klikni za povratak