Knjige

Janko Polić Kamov

Izabrana djela I.

Pjesme, lakrdije i novele

Priredio Darko Gašparović»Što nama, dakle, danas znači Kamov?
Bez dvojbe: jedinstvena je to pojava u hrvatskoj književnosti 20. stoljeća. U doba kad njome neporecivo vlada duh bečke secesije i talijanskog esteticizma (paradigmatski predstavljeni Antunom Gustavom Matošem i Milanom Begovićem, apsolutno dominantni još u Hrvatskoj mladoj lirici 1914.) i Nazorova domoljubna patetika, Kamov silovito razbija sve te okvire, anticipiravši avangardnu stilsku (anti)formaciju. Prije ekspresionista (Ulderiko Donadini, Miroslav Krleža, A. B. Šimić) apsolutno je jedini hrvatski književni (proto)avangardist. Nitko osim Tina nije u hrvatskome pjesništvu toliko iskreno, bolno i potresno iznio vivisekciju vlastite duše. S obzirom na kratkoću životnog vijeka i samog pisanja, ostavio je iza sebe veliko djelo koje je tek u drugoj polovini 20. stoljeća otkriveno i raščlanjeno u svemu svome značenju i značaju. U njemu se nalazi nekoliko antologijskih pjesama, nekoliko vrhunskih pripovijetki, izvrstan kritičkoesejistički i dramskokazališni opus, napokon izvanredno zanimljiv i intrigantan roman, mišljen i napisan u potpunu dosluhu s najrecentnijim književnim kretanjima svog doba, pa čak i ispred njega.

Kamov je, u jednu riječ, ključno mjerilo i bitan sukus hrvatskoga modernog književnog, pa i kulturnog, duha« (Darko Gašparović, iz Predgovora)

U prvome svesku Kamovljevih Izabranih djela  objavljene su njegove pjesme iz zbirki Psovka i Ištipana hartija, tiskanih u rujnu 1907. u vlastitoj nakladi, potom posmrtno objavljene pjesme, zbirka lakrdija Knjiga lakrdija  te novele "Ecce homo!", Žalost, Sloboda i Bitanga. Matičino izdanje Kamovljevih djela objavljuje se uz svesrdnu pomoć Mladena Urema, ustrajna proučavatelja i promicatelja autorova književnog opusa.


Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina, zamjenica izvršnih urednika Ivan Žužul. - Ilustrirano, predgovor priređivača, ljetopis autora, izabrana bibliografija, tekstološka napomena, tumač imena i izraza, rječnik.


Autori

Janko Polić Kamov

Janko Polić Kamov

Pjesnik, prozaist i dramatičar (1886–1910), jedan od najvažnijih hrvatskih književnika 20. stoljeća

Izabrana djela I.

Klikni za povratak