Knjige

Olinko Delorko

Izabrana djela

Priredio Vinko Brešić


K A Z A L OPredgovor (Vinko Brešić)
Ljetopis Olinka Delorka (V. B.)
Bibliografija
Izdanja djela Olinka Delorka (V. B., S. M. i N. D.)
Važnija literatura o Olinku Delorku (V. B.)

PJESME

PJESME (1934.)
(Izbor)
Samoća
Nepokretnost

RASTUŽENA EUTERPA (1937.)
(Izbor)
LET S POLOMLJENIM KRILOM
Budućnosti

IZGARANJA (1958.)
(Izbor)
NEMIRI
Dažd

DOLAZE OBLACI (1978.)
(Izbor)
IZMEĐU JEDNE I DRUGE OLUJE
Ugodan susret
Rat
Intima
DOLAZE OBLACI
Bore moj vitki
Nešto malo nakon svitanja

IZABRANE PJESME (1990.)
(Izbor)
PJESME (1934.)
(Izbor)
Pod prozorom
Zvuk
Balada
Jesen
Uzetost

RASTUŽENA EUTERPA (1937.)
(Izbor)
More
Elegija
Magdalena
Petrarca
Nemir

RAZIGRANI VODOSKOCI (1940.)
(Izbor)
Kad gledam jutro
Misli uz Dantea
Mladost
Grad
Firenza
Utjeha
Zavičaj
Mrtvom ocu
Uspomena
Ah, tamni život
Parisko jutro

UZNOSITE SLUTNJE (1944.)
(Izbor)
Dim

IZGARANJA (1958.)
(Izbor)
Djeca
Bezazlenost
Na uglu
Što bi bio život
Nepredviđeni susret
Ženi jednog pomorskog kapetana
Igrasmo se nekad

SVIJETLI I TAMNI SATI (1961.)
(Izbor)
Na rimskim iskopinama u Solinu
Solinski pejsaž
Razrušena Arkadija
Strah od sutrašnjice
Jesen u vrtu
Jurju Plančiću

LIRSKI EDEN (1965.)
(Izbor)
Tako svaku večer
Osamnica
Pomajci
Ne tama nego svjetlo
Glasovi djetinjstva
Kuda sam sve luto
Početak elegije

DOLAZE OBLACI (1978.)
(Izbor)
Stari Grad
Misao na domovinu
Prevodeći Michelangelove sonete
Uzaludan napor
Uspoređenja

SVE TIŠIM GLASOM (1995.)
(Izbor)

I.
Oblak je bola
Kratko zadržavanje
Turobna ophodnja
II.
Prevodeći drugi dio Danteova Raja
Bilo je
III.
Ima u meni
Pad kruške
IV.
Koraci


PRIPOVIJESTI
Djetinjstvo
Strah od života
Četvrt sata Scarlattijeve glazbe


KNJIŽEVNE KRITIKE, STUDIJE, ČLANCI I ZAPISI


ZGODE POREMEĆENE SREĆE (1942.)
Uspomene i zapažanja
(Izbor)
Zapis o Leopardiju
Magije toskanskog pejzaža
Svirači
Iz intimnog dnevnika

RADOST I BOL ČITANJA (1978.)
Književni ogledi
(Izbor)
O Mihovilu Kombolu u povodu moje nadopune
njegova prijevoda Danteova Raja
Književni Limb

ZANEMARENO BLAGO (1979.)
O hrvatskoj narodnoj poeziji
(Izbor)
Ranjeni junak u gori
O hvarskoj narodnoj romanci
Moderna poezija i naš pjesnički folklor

IZABRANA DJELA (1982.)
(Izbor)

ZGODE POREMEĆENE SREĆE
(ponovljeno i izmijenjeno izdanje, 1982.)
(Izbor)
Senjska ulica

OTIMANJA ZABORAVU (1988.)
Dojmovi, sjećanja, osvrti
(Izbor)
Prvi dio (1962. - 1976.)
III. 247
IV. 256
V. 266

DNEVNIK BEZ NADNEVAKA (1996.)
Poglavlja umjetničke proze
(Izbor)
[devet fragmenata]

PRILOZI
Napomena (V. B.)
Tekstološka napomena (N. D.)
Tumač imena i izraza (S. M. i N. D.)
Rječnik (S. M. i N. D.)

SLIKOVNI PRILOZI
Olinko Delorko 1979.
S majkom Vjekoslavom u Splitu 1914.
Olinko Delorko 30-ih godina
Olinko Delorko sa suprugom Zorkom na balkonu njihova stana u Vramčevoj ulici u Zagrebu, 1937., nedugo nakon vjenčanja
Rješenje iz 1985. o službenoj promjeni piščeva prezimena
Jerolim Miše: Olinko Delorko, crtež je tiskan u prilogu Uznositih slutnji 1944.
Pisac za svojim radnim stolom u Vramčevoj ulici u Zagrebu 1985.
Autograf pjesme Pod prozorom iz 1932. posvećene supruzi Zorki (Seki)
Autograf pisma kojeg je 1995. Delorko uputio uredniku Jozi Laušiću s uputama o preciznom rasporedu novih pjesama unutar zbirke Sve tišim glasom
Olinko Delorko s vjenčanim kumom Dragutinom Tadijanovićem na svoj 80. rođendan, 30. siječnja 1990.
Delorko, sjedi, okružen učenicima u vrijeme dok je predavao na Državnoj srednjoj tehničkoj školi u Zagrebu 1937.
Proslava 60. godišnjice mature splitske Realne gimnazije u Splitu 15. rujna 1987.
Delorko, 1975. u Institutu za etnologiju i folkloristiku, za vrijeme jedne proslave
Olinko Delorko, s kazivačima narodnih pjesama u Vrboskoj na otoku Hvaru 2. lipnja 1966. (fototeka Instituta za etnologiju i folkloristiku, fotograf Josip Milićević)
Delorko je odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića zbog narušena zdravlja primio u svojem stanu 12. veljače 1996.
Jedna od posljednjih fotografija snimljena za vrijeme Delorkove šetnje Vramčevom ulicom 1994.

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Izabrana djela

Klikni za povratak