Knjige

Nives Opačić

Iza riječi

Prtinom i cijelcem

Knjiga je rasprodana!

Biblioteka Vijenac, knj. 4, urednici Jelena Hekman i Ivica Matičević. - Tekstovi izvorno objavljeni u "Vijencu" od srpnja 1999. do prosinca 2003. (br. 139-256/257)


Autori

Nives Opačić

Nives Opačić

Jezikoslovka Nives Opačić, "neumorna jezična savjetodavka" i "lingvistički Kombol našega vremena", rođena je 1944. u Vukovaru...

Iza riječi

Klikni za povratak