Knjige

Hrvatska srednjovjekovna proza I.

Legende i romani

Priredila i transkribirala Vesna Badurina Stipčević

Srednjovjekovne legende, romani i fragmentirani tekstovi žanrovska su odrednica  prve knjige izabranih djela hrvatske srednjovjekovne proze objavljenih u ediciji Stoljeća hrvatske književnosti u redakciji dr. Vesne Badurine Stipčević (1961), znanstvene savjetnice sa zagrebačkoga Staroslavenskog instituta.

Nastanak i razvoj hrvatske srednjovjekovne književnosti obilježen je višestrukim utjecajima stranih književnosti, isprva kasnoantičke i grčkobizantskoslavenske književnosti, a potom i zapadnoeuropske literature. Prema materijalnom i duhovnom kontekstu vlastite sredine hrvatski srednjovjekovni prozaisti prihvaćali su i prilagođavali razne žanrovske modele prozne književnosti zapadnoeuropskoga kulturnoga kruga, posebice legende i romane što ih suvremena hrvatska književna historiografija prepoznaje kao razmjerno koherentnu skupinu fabularnih proza isključivo svjetovne tematike, srodnih naratoloških tehnika, sadržaja i svjetonazora, a koji prema književno-umjetničkim kriterijima pripadaju najzanimljivijim ostvarenjima srednjovjekovne proze bez obzira na njihov prijevodno-kompilacijski karakter.

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, knj. br. 115 uredio Stjepan Damjanović, redaktorica Morana Kovač, korektorica Dorotea Milas, likovno-grafička oprema Željko Podoreški. - Tekst na hrvatskom jeziku, 12 c/b ilustracija, tekstološka napomena, Tumač imena i izraza i Rječnik sastavila Vesna Badurina Stipčević.


Hrvatska srednjovjekovna proza I.

PDF-ovi

Klikni za povratak