Knjige

Ξενοφῶν Ksenofont

Grčka povijest

Prevela i priredila: Ana Galjanić


Prvi cjeloviti prijevod svih sedam knjiga klasičnoga djela grčke historiografije na hrvatski jezik. Ksenofont (Atena, oko 430 - Korint, 355. pr. Kr.), pisac, povjesničar, filozof i vojnik, nastavlja niz pripovjedanja o grčkoj povijesti koju je započeo Tukidid: tamo gdje se Tukididov opis Peloponeskog rata prekida (411. pr. Kr.), počinje rodno mjesto Ksenofontove Grčke povijesti, a završava opisom bitke kod Mantineje (362. pr. Kr.). Za razliku od velikih prethodnika, Ksenofonta ne zanimaju samo opisi i istraživanja znamenitih i junačkih djela, potraga za potpunom i objektivnom istinom, nego ponajprije moralno ispravni ili neipravni postupci, namjere i karakter pojedinaca, njihove pogreške počinjene u želji za vlašću te njihove svakodnevne navike i običaji, što rezultira sjajnim književnim portretima pojedinih ličnosti.
U starini slavljen poradi vrsnoće stila i jezika, slatkog poput meda (Duruy), kao i poučna sadržaja njegovih djela, Ksenofontu se isprva zamjerala neobjektivnost, nepreciznost i česta pristranost prema pojedinim osobama, skupinama ili događajima, a s vremenom i manjak stila, te se etiketa običnog klasičara (Curtius) čini vrhuncem ocjenjivanja njegova djela danas. Nadamo se da će ova Grčka povijest, u odličnom prijevodu Ane Galjanić, pokazati da takve ocjene zaslužuju drukčija, primjerenija prevrednovanja.

Biblioteka Grčki i rimski klasici, sv. 5, glavna urednica Jelena Hekman, urednik Darko Novaković. - Prijevod djela: Ellenika. - Uvodna studija prevoditeljice s izabranom kritičkom literaturom, imensko i mjesno kazalo, bilješke uz tekst


Autori

Ξενοφῶν Ksenofont

Ξενοφῶν Ksenofont

Grčki pisac (Atena, oko 430 – Korint, oko 355. pr. Kr.), Sokratov učenik, autor povijesnih, filozofskih i političkih djela (Kirova anabaza; Odgoj Kirov; Sokratova obrana)

Grčka povijest

Klikni za povratak