Knjige

Filozofija i teologija

Zbornik radova

Urednik Damir Barbarić

Zbornik radova sa simpozija Filozofija i teologija, održanog u Zagrebu u studenome 1992. u organizaciji Odjela za filozofiju Matice hrvatske i Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove.

Radovi zbornika usredotočeni su na razmatranje i određivanje međusobnog odnosa između filozofije i teologije, tumačenje raznolikih spekata njihove možebitne srodnosti i načelne razlike koja se tiče "predmeta" i "metode".

U radovima su prezentirane kršćansko-katolička, protestantska islamska i staroindijska teologija u njezinu odnosu prema filozofiji kao i povijest tog odnosa u rasponu od klasične grčke misli sve do današnjih aktualnih eurospkuh rasprava.

Budući da je tematika ove vrste do pojave ovoga zbornika bila dulje vremena nezastupljena u hrvatskoj intelektualnoj sredini, zbornik bez obzira na stručnu i akademsku orijentaciju njegovih autora može biti zanimljiv i široj kulturnoj javnosti.

O odnosu filozofije i teologije pišu:

Stjepan Kušar, Branko Bošnjak, Miljenko Belić, Branko Despot, Franjo Zenko, Rudolf Brajičić, Nikola Skledar, Daniel Bučan, Mislav Ježić, Erna Banić-Pajnić, Damir Barbarić i Hrvoje Lasić.

Biblioteka Izdanja u suradnji, naslovna stranica Marina Pečenko, lektura Ivo Pranjković. — Bibliografija i bilješke uz tekst


Filozofija i teologija

PDF-ovi

Klikni za povratak