Knjige

Klaus Held

Fenomenologija političkoga svijeta

Preveo Željko Pavić, priredio Damir BarbarićIzbor autorovih novijih radova koji su u bitnom odredili tijek suvremenoga fenomenološkog filozofiranja koje fenomenologiju nastoji uključi u povijest metafizike koja se hoće prevladati, a da se ujedno iz nje poluče novi etički i politički impulsi. Suvremeni jemački mislilac Klaus Held nastavlja tradiciju fenomenologije u njezinu obratu od svijesti prema fenomenu svijeta, a ujedno obnavlja izvornu zapadnjačku ideju filozofije kao znanosti. Takva mu se misaona linija račva u fenomenologiju poitičkoga svijeta i fenomenologiju prirodnoga životnog svijeta, u čemu nastoji zadobiti obuhvatnu osnovu za jednu filozofijsku ekologiju. Naglasak ujedno stavlja i na budućnost europske kulture u razdoblju globalnoga susretanja i srastanja cjelokupna čoječanstva.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman. - Pogovor priređivača


Fenomenologija političkoga svijeta

Klikni za povratak