Knjige

Emisija i recepcija

Uz 80. obljetnicu rođenja Mirka Tomasovića. Zbornik radova

Uredila CVIJETA PAVLOVIĆ

Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održanog u Omišu 2018. sadrži dvadeset znanstveno-stručnih  radova uglednih domaćih i inozemnih znanstvenika iz Bugarske, Mađarske i Poljske. Pomno odabrani i stručno redigirani, radovi su otisnuti kao homage jednom od najzaslužnijih hrvatskih filologa i komparatista, proširujući novim znanstvenim pristupima i novim istraživačkim poljima brojne teme koje su otvorene znanstvenim radom akademika Mirka Tomasovića. Širokim krugom tema i interdisciplinarnim pristupom s naglaskom na kontekstualno smještanje nacionalne književnosti u okvire europske književnosti, zbornik otvara nove perspektive hrvatske komparatistike i pomaže njezinu snažnijem uključivanju u tijekove europske i svjetske komparatistike.  

U prvom dijelu zbornika zastupljeni su radovi u kojima se istražuje Tomasovićev znanstveni doprinos proučavanju djela starije i novije domaće književnosti kao i djela svjetske književnosti te radovi koji se nastavljaju na teme što ih je Tomasović inicirao ili pripadaju užem krugu njegovih znanstvenih interesa. Potom su  u zborniku otisnuti radovi posvećeni širemu krugu Tomasovićevih znanstvenih preokupacija te radovi koji proširuju temu emisije i recepcije hrvatske književnosti u europskome kontekstu u Bugarskoj i Mađarskoj. Završna skupina radova iz sociologije književnosti posvećena je temama recepcije i utjecaja djela suvremenih hrvatskih pjesnika, prozaista i dramatičara među čitateljima u Hrvatskoj i Poljskoj.

Zbornik Emisija i recepcija predstavlja ukupno dvadeset prvi zbornik iz nakladničke serije Komparativna povijest hrvatske književnosti čiju novu seriju ovim zbornikom otvara Matica hrvatska.

Biblioteka Komparativna povijest hrvatske književnosti (Matica hrvatska), knj. 1, glavni urednik Luka Šeput, izvršna urednica Sandra Tribuson, recenzenti Ružica Pšihistal i Maša Kolanović, prijevod sažetaka na engleski jezik Marko Vrančić, likovni urednik Željko Podoreški,g rafički urednik Neven Osojnik, tisak Kerschoffset (Zagreb). — Svi su radovi opremljeni sažecima na hrvatskom i stranim jezicima, bibliografijom, bilješakama i komentarima uz tekst, a pojedini radovi otisnuti su na bugarskome jeziku; uz 3 c/b ilustracije knjiga je opremljena i imenskim kazalom te programom znanstvenoga skupa


Emisija i recepcija

PDF-ovi

Klikni za povratak