Knjige

Antun Sasin

Drame i pjesme

Priredila DIVNA MRDEŽA ANTONINA

U knjigu su uvršteni dramski i pjesnički tekstovi koji se Sasinu pripisuju od XVIII. st.: Malahna komedija od pira, Filide, Flora, Razboji od Turaka, Mrnarica, San, Drugi san, U pohvalu pjesnika dubrovačkijeh, U slavu i hvalu lijepijeh od Grada gospoja, Antun Sasin u smrt gospodina Dživa Simova Bunića, svoga draga prijatelja, U smrt istoga, Antun Sasin u smrt Marina Držića, Žalos ljuvenice u smrt Pava Torelli, Robinjica, Mužika od crevljara, Vrtari. Uvrštena je i maskerata Starci nebozi, kojoj je autorstvo utvrđeno u XX. st., a prvi se put objavljuje i novootkrivena pjesma Ubog.

♦   ♦   ♦   ♦   ♦

“Nakon Budmanijeva izdanja u Starim piscima hrvatskim iz 1888. Sasin je neko vrijeme predstavljan u povijestima književnosti samo kao pisac koji je pisao na hrvatskom jeziku i kojemu su književni uzori bili Mavro Vetranović i Marin Držić. [...] Danas je Sasin u znatno povoljnijoj poziciji jer su sve brojnije studije u kojima se drži značajnim pjesnikom druge polovice XVI. stoljeća.

[...] Sasinova sačuvana književna ostavština opsegom je nevelika, a vrstovno i tematski raznolika. Zanatska vještina otkriva autorovo poznavanje visokorazvijene književne renesansne kulture u Dubrovačkoj Republici i senzibilitet za nove poetičke paradigme emitirane iz susjedne Italije, a dio tema čini iskorak od konvencionalne tematike prema aktualnostima.

[...] prijepisi pjesama razasuti u rukopisima kroz stoljeća svjedoče da je imao svoju publiku i čitateljstvo upravo u Dubrovniku. Potom je neko vrijeme bio gotovo zaboravljen, da bi od konca XIX. stoljeća do danas periodično jačalo zanimanje za Sasina, što je dovelo do otkrića novih pjesama, kao i nekih koje mu se zasad samo pripisuju, te do bolje pozicioniranosti u književnosti druge polovice XVI. stoljeća. Prepisivači su u određenoj mjeri utjecali na suvremenu recepciju Sasina oduzimanjem/dodavanjem stihova u prijepisima (Razboji i Mrnarica). Doima se da noviji rukopis svjedoči o svojevrsnoj ideološki potaknutoj autocenzuri prepisivača, ali i o nečemu važnijem za književnu povijest: otkriva da je Sasin bio umješniji pisac kojega se u književnoj povijesti strože ocjenjivalo zbog recepcije preko mlađeg rukopisa" (Divna Mrdeža Antonina)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, knj. 146, urednica knjige Lahorka Plejić Poje, redaktorica i izvršna urednica Dražana Radman, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Denona (Zagreb). – Knjiga je opremljena sa 10 c/b ilustracija, uvodnom studijom priređivačice, ljetopisom autora i bibliografijom njegovih djela te izabranih tekstova o njegovu radu, Tekstološkom napomenom, Tumačem imena i izraza (sastavila Divna Mrdeža Antonina) i Rječnikom (sastavile Divna Mrdeža Antonina i Dražana Radman). — Naklada 300 primjeraka


Autori

Antun Sasin

Hrvatski lirski i dramski pjesnik (o. 1518–?1595), podrijetlom iz pučke obitelji. Najveći dio života proveo je u Stonu obavljajući različite službe (pisar u solani, kancelar, učitelj, justicijar, sudac). Opus mu je tematski i vrstovno raznolik.

Drame i pjesme

PDF-ovi

Klikni za povratak