Knjige

Agostina Piccoli Antonio Sammartino

Dizionario dell'idioma croato - molisano di Montemitro / Rječnik moliškohrvatskoga govora MundimitraRedazione della parte fonematica e croata / Sastavljanje i priređivanje fonološkoga i hrvatskoga dijela SNJEŽANA MARČEC i MIRA MENAC-MIHALIĆHrvati su na područje Molisea na jugu Italije došli potkraj 15. stoljeća u bijegu pred Turcima, iz podbiokovskog i neretvanskog područja. Od desetak naselja u kojima se govorilo hrvatski danas se hrvatski može čuti samo u Mundimitru i Kruču. Moliški govor jedan je od najspecifičnijih hrvatskih govora i jedan od najvažnijih u hrvatskoj dijaspori. Ovaj rječnik živi je dokaz da je hrvatski jezik i nakon pet stoljeća uspio preživjeti i izvan domovine u relativno malobrojnoj dijaspori. S obzirom na klasifikaciju hrvatskih idioma, jezik pripada štokavsko-ikavskim govorima s elementima čakavštine.

Temelj ovom rječniku predstavlja rad Agostine Piccoli iz Mundimitra, kroatistice i zagrebačke studentice, koja je još za studentskih dana počela prikupljati leksikografsku građu. Nažalost, tijekom rada na projektu  Živa riječ   kojemu je cilj bio normiranje moliškohrvatskoga govora, autorica je tragično preminula pa je nastavak njezinih istraživanja kao i koncipiranje i sastavljanje rječnika preuzeo njezin suprug Antonio Sammartino, uz pomoć suradnica iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu.

Rječnik je strukturiran tako da se svaka natuknica sastoji od same riječi, njezine fonetske transkripcije, gramatičke odrednice, morfološkoga dijela, definicije na talijanskom i na hrvatskome jeziku, primjerâ i drugih važnih napomena.

Edicija Izdanja u suradnji, urednice izdanja Dunja Brozović Rončević i Jelena Hekman, recensori/recenzenti Petar Šimunović, Mijo Lončarić i Josip Lisac, grafica/likovno oblikovanje Luka Gusić, preparazione per la štampa/priprema Hval d.o.o., tipografía/tisak Targa (Zagreb). — Tekst na hrvatskom i talijanskom jeziku. — Knjiga je opremljena još i indeksima, popisima, tablicama i bibliografijom.


KNJIGA JE RASPRODANA!


Dizionario dell'idioma croato - molisano di Montemitro / Rječnik moliškohrvatskoga govora Mundimitra

PDF-ovi

Klikni za povratak