Knjige

Mirjana Matić-Halle

Divlji med

Proza, putopisi, drame

urednica Jelena Hekman

"(…) Ne zanimaju Mirjanu Matić-Halle ni forma ni tipologija, ni strujanja ni novine u literaturi toga doba. Zanima je stvaran život, njegova ljepota i surovost, a vrijeme zbivanja nije uopće važno, jer »ljudske su strasti u svim vremenima jednake i nepromjenjive«. Njezina je pažnja isključivo usmjerena prema psihološkim stanjima njezinih likova, na njihov emocionalni naboj, strasti, odnose medu ljudima, napose između muškarca i žene, u kojima uvijek presudnu ulogu ima sredina u kojoj se radnja zbiva, zbog tipičnog mentaliteta koji tada određuje ulogu i ponašanje glavnih aktera."
Jelena Hekman

Djela Mirjane Matić-Halle, svezak 2. - Knjiga sadrži i napomenu urednice uz izdanje. - Ilustrirano slikama autorice na predlistu, medaljon s portretom autorice na koricama knjige


Autori

Mirjana Matić-Halle

Mirjana Matić-Halle

Mirjana Matić-Halle (Solin, 1912 – Zagreb, 1986), pripada onim imenima hrvatske književnosti koja nemaju posebnih uzora niti epigona, imenima koja se izdvajaju svojom književnom, pa i životnom originalnošću, osebujnošću i nesuvremenošću.

Divlji med

Klikni za povratak