Knjige

Ivan Pederin

Časopis Vienac i književna Europa

Njemačka, austrijska i ostale književnosti u hrvatskome časopisu Vienac 1869-1903.


Analizirajući i istražujući pojedinačne uredničke koncepcije te brojne priloge o europskoj književnosti objavljene u »Viencu« – središnjem hrvatskom književnom časopisu 19. stoljeća – autor stvara zaokruženu i sistematičnu sliku, ne samo »Vienčeva«, nego i općenito časopisnoga, književnog i uljudbenog života s kraja 19. stoljeća, nudeći čitateljstvu izvorne, nepoznate ili manje poznate spoznaje o hrvatskoj književnosti realizma i utjecaju jednog književnog časopisa na nacionalni mentalitet Hrvata.

Osim bibliografije i imenskoga kazala, knjiga sadrži, kao prilog, i Naputak za cenzore (na njemačkome jeziku) te važnu i vrijednu bibliografiju priloga o njemačkoj književnosti tiskanih u »Viencu«.

Budući da su početak i kraj Vienaca (1869-1903) nerazdvojivo vezani uz Maticu hrvatsku kao nakladnika časopisa, ne čudi da je ova studija - u kojoj autor pokazuje izuzetno poznavanje teme i problematike o kojoj piše, bogatu erudiciju i njemu tako svojstvenu interdisciplinarnu širinu - tiskana u Matičinoj nakladi. Bez sumnje, jedno od važnijih književno-povijesnih djela objavljenih u posljednje vrijeme na hrvatskome knjižnom tržištu.

Biblioteka Posebna izdanja, glavna urednica Jelena Hekman, izvršni urednik Mirko Sardelić. - Prilog: Naputak za cenzore (na njemačkome jeziku). - Bibliografija, imensko kazalo, bibliografija priloga o njemačkoj književnosti u Viencu


Autori

Ivan Pederin

Ivan Pederin

Germanist i povjesničar, umirovljeni sveučilišni profesor, autor nekolicine vrijednih književno-povijesnih i opće povijesnih knjiga te dvjestotinjak znanstveno-stručnih rasprava objavljenih u domaćim i stranim časopisima i zbornicima. Više nego među drugim strukovnjacima, osobenosti njegova znanstvenog rada proizlaze iz njegove, moglo bi se reći, opsjednutosti pronalaženja, proučavanja i interpretacije izvorne arhivske građe.

Časopis Vienac i književna Europa

Klikni za povratak