Knjige

Dante Alighieri

Božanstvena komedija. Raj

Preveo BOŽIDAR PETRAČ

Treće prekogrobno kraljevstvo Božanstvene komedije tvori Raj, „boravište savršenih, to jest onih čija je sva dobrota unutarnje nakane postala ponašanje, ‘krepost’, bivstvo“, kako piše Guardini. Raj je kraljevstvo duha, ono kraljevstvo u kojem se nadilazi ili pobožanstvenjenjem na višu razinu uzdiže ljudska narav; Raj je samo nebesko blaženstvo, stanje sreće, potpunosti i duhovnoga savršenstva. Struktura Raja prirodno se povezuje sa strukturom Pakla i Čistilišta. I u Raju postoji podjela na deset dijelova. Raj je zapravo Empirej, nepokretni pokretač koji sve pokreće. U njemu borave blaženici koji se prema različitim stupnjevima svojih zasluga i svoga blaženstva pojavljuju u devet nebesa koja kruže oko Zemlje. (Božidar Petrač)

Objavljivanjem Raja, trećega dijela Božanstvene komedije, Matica hrvatska dovršila je izdavački projekt predstavljanja Danteova remek-djela današnjim čitateljima u proznom prijevodu Božidara Petrača na suvremeni hrvatski jezik. U ovom izdanju po prvi se put hrvatski prijevod Komedije objavljuje usporedno s talijanskim izvornikom, a prate ga detaljni povijesni, kulturološki i teološki komentari, kao i predgovor prevoditelja u kojemu se prikazuje povijest hrvatskih prijevoda Danteova najpoznatijega djela. Uz to, svaki dio Komedije opremljen je vrhunskim likovnim djelima izrađenima posebno za ovo izdanje. Za Raj slike su izradili Kuzma Kovačić i Antun Boris Švaljek, a naslovnicu je, kao i za prva dva dijela, izradio Tomislav Buntak. Umjetnički radovi naših istaknutih slikara upotpunjuju Danteove onostrane vizije te je ovo bogato opremljeno izdanje poseban užitak za svakoga poštovatelja knjige.

Biblioteka Posebna izdanja, glavni urednik Luka Šeput, izvršni urednik Luka Vukušić, jezični savjetnik Stjepan Damjanović, slike Kuzma Kovačić i Antun Boris Švaljek, naslovnica Tomislav Buntak, likovni urednik Željko Podoreški, grafički urednik Neven Osojnik, tisak Sveučilišna tiskara (Zagreb). — Knjiga je opremljena s 32 ilustracije u koloru, prevoditeljskim uvodom i napomenama, komentarima uz tekst, pogovorom Milana Bešlića o Danteu u suvremenoj hrvatskoj likovnoj umjetnosti, ljetopisom Dantea Alighierija, kazalom vlastitih imena i važnih pojmova te kazalom ilustracija.


Autori

Dante Alighieri

Dante Alighieri

Talijanski pjesnik (Firenca, 1265 – Ravenna, 1321), kao autor Božanstvene komedije  jedan je od najslavnijih svjetskih pisaca

Božanstvena komedija. Raj

PDF-ovi

Klikni za povratak