Knjige

Marko Kapović

Gramatika španjolskog jezika

Gramatika španjolskog jezika Marka Kapovića opremljena je najsuvremenijim spoznajama o španjolskom jezikoslovlju te nudi temeljit i suvremen opis španjolskog jezika.

Precizno, razumljivo i pristupačno prikazani su jezični fenomeni, a raščlamba španjolskog jezika praćena je sustavnom usporedbom s hrvatskim, što će studentima, učenicima, prevoditeljima i nastavnicima olakšati njezino korištenje.

Jasnim stilom izlaganja i sveobuhvatnim zahvatom ova gramatika najpotpuniji je vodič u svijet španjolskog jezika, kojim danas u svijetu govori gotovo 600 milijuna govornika.

Glavni urednik: LUKA ŠEPUT; Recenzenti: DRAŽEN VARGA, NIKOLA VULETIĆ
Lektor za španjolski: VÍCTOR ANDRÉS PEÑA BLAS


Autori

Marko Kapović

Marko Kapović

Jezikoslovac (1983, Zagreb), doktorirao je na temi iz hispanske sociolingvistike, a od 2009. zaposlen je na Odjelu za hispanistiku i iberske studije Sveučilišta u Zadru, gdje radi kao docent i predaje lingvističke kolegije.

Gramatika španjolskog jezika

PDF-ovi

Klikni za povratak