Knjige

Vinko Brešić

Čitanje časopisa

Uvod u studij hrvatske književne periodike 19. stoljeća

Čitanje časopisa uvodna je studija u Bibliografiju hrvatskih književnih časopisa 19. stoljeća čija će objava u nakladi Matice hrvatske uskoro uslijediti. U studiji o časopisima kao svojevrsnome žanru, autor razlaže temeljne aspekte časopisne teorije i prakse koja časopise potvrđuje ponajprije kao društveno-političku, a ne samo kao književnu činjenicu: Izdavanje časopisa, upozorava Roland Barthes, pa makar i književnog, nije književni čin, već je to u potpunosti društveni čin, i to smo volens-nolens nastojali pokazati i ovom studijom. Drugim riječima, svako pokretanje časopisa polazi od ideje ne samo o njegovu eventualnu mjestu i ulozi i ne samo s većom ili manjom sviješću o granicama njegova predmeta već u prvome redu od ideje o njegovoj aktualnosti. Pokrenuti časopis znači, naime, donijeti zapravo odluku da se aktualnost ustanovi, tj. institucionalizira, a ono što je po Barthesu aktualno svakako nije književnost, već - svijet; zadaća je i jedina ambicija da časopis neprestano odgovara na ono što svijet iznosi pred njega. Iskustvo naše časopisne (književne) produkcije 19. stoljeća pokazuje se kao specifičan oblik društvene prakse unutar koje se verbaliziraju i usustavljuju, tj. institucionaliziraju pogledi ne samo na svijet uopće, već i na ono što je književna svijest tijekom istoga stoljeća proglašavala svojim, tj. književnim područjem.Brešićevo će "Čitanje časopisa" budućim istraživačima uz najavljeno bibliografsko biti nezaobilaznim teorijsko-metodološkim pomagalom (Marijan Šabić, "Mogućnosti").
http://www.matica.hr/www/wwwizd2.nsf/AllWebDocs/bresiccitanje_ok

Brešićeva knjiga, u kojoj je pomno skupljena »rasuta bašćina«, na tragu Antuna Barca, Miroslava Vaupotića i drugih istraživača časopisnog života, dala je kroz podrobne i složene analize časopisne produkcije bogatu sliku 19. stoljeća, koja povezuje znanstvenu odmjerenost i žurnalističku živost.
(Lada Žigo, "Vjesnik").
http://www.matica.hr/www/wwwizd2.nsf/AllWebDocs/bresiccitanje_ok
Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo XI, knj. 65, urednica Jelena Hekman Knjiga je opremljena sa 49 slikovnih priloga, bibliografijom, kazalom imena, periodike i pojmova te bilješkom o autoru.

Autori

Vinko Brešić

Vinko Brešić

Vinko Brešić (Grgurići kraj Livna, 1952), književni je povjesničar, antologičar, urednik i redoviti sveučilišni profesor na zagrebačkome Filozofskom fakultetu. Objavio je više zapaženih knjiga iz novije hrvatske književnosti, aposebice su mu zapažena istraživanja o hrvatskim književnim časopisima 19. stoljeća.

Čitanje časopisa

Klikni za povratak