Knjige

Andrea Zlatar

Autobiografije u hrvatskoj književnosti

Nacrt povijesti žanra i tipologija narativnih oblika

KAZALO

Uvod: Suvremena istraživačka situacija

POVIJESNI PREGLED I TRADICIJA LATINISTIČKE AUTOBIOGRAFIJE
Četrnaesto stoljeće: dnevnička kronika
Petnaesto stoljeće: autobiografsko u elegijama Janusa Pannoniusa
Šesnaesto stoljeće: Apologia Matije Vlačića Ilirika
Sedamnaesto stoljeće: Kačićeva Vita: životopis kao putopis
Osamnaesto stoljeće: Krčelićeve Annuae
Tassova Bdijenja (romantička recepcija i Kukuljevićev prijevod)
Bilješka o dnevniku (uz Diarium Maksimilijana Vrbovca- 19. st.)

TEORIJSKA PITANJA I SUVREMENA HRVATSKA AUTOBIOGRAFSKA PRAKSA
Oblici autobiografskoga pripovijedanja u suvremenoj hrvatskoj književnosti
Vrijeme dokumenata ili dokumenti vremena?
Diskurs rata
Od teorije autobiografije do dnevničkog istraživanja: Philippe Lejeune
Ja književne teorije
Literatura
Kazalo imena
Bilješka o autorici

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 7; knj. 39.
Napomena: KNJIGA JE RASPRODANA!

Autori

Autobiografije u hrvatskoj književnosti

Klikni za povratak