Knjige

Πλάτων Platon

Apologia Sokratus/Obrana Sokratova

Preveo Koloman Rac, priredio Davor Salopek


Obranu Sokratovu, jedini nedijaloški Platonov spis mnogi stručnjaci smatraju najstrijim Platonovim djelom. U tom spisu Platon filozofski i književno oblikuje Sokratovu obranu pred atenskim sucima, idealizirajući Sokratov lik kao filozofski i etički upućena čovjeka i karakterno ispravna pojedinca naspram neuka i kvarna mnoštva atenskoga društva i njegova sistema. Premda je Sokrat tužen da ne vjeruje u bogove u koje vjeruje država te da kvari mladež, kao stvarni razlozi pokretanja suđenja u historiografiji se navode Sokratova porazna kritika atenske demokracije i njezina izbornoga sistema te društvena i politička kriza koja je Atenu snašla nakon poraza u Peloponeskome ratu. Stoga se Platonov spis tumači ponajprije kao uspjela umjetnička nadogradnja stvarnim činjenicama, a manje kao povijesni izvor.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman, izvršni urednik Luka Vukušić. - Tekst usporedo na grčkome i hrvatskome jeziku, pogovor priređivača


Autori

Πλάτων Platon

Πλάτων Platon

Grčki filozof (Atena, 427–347. pr. Kr.), prema općem mišljenju jedan od najvećih mislilaca u europskoj povijesti

Apologia Sokratus/Obrana Sokratova

PDF-ovi

Klikni za povratak