Knjige

Joseph Addison

Što se mene tiče...

Odabrani eseji

S engleskoga prevele Jagoda Splivalo-Rusan i Giga Gračan

Pedesetak eseja vrsna engleskoga stilista i estetičara Josepha Addisona o londonskoj kulturi svakodnevice na početku 18. stoljeća objavljeno je izvorno u čuvenu časopisu The Spectator, dalekoj preteči današnjih life-style magazina. Potkopavajući elitizam i diktat aristokracije i kraljevskoga dvora, Adison upućuje novonastali, gospodarski i politički sve jači i značajniji građanski sloj u pitanje ponašanja, ukusa i mode.

Oslonjen na kavansko-klupsku kulturu svoga doba, na isticanje jednostavnosti i umjerenosti kao temeljnih osobina dobra ukusa te na duhovito, ironično, satirično prikazivanje građanske i aristokratske svakodnevice, Adison piše o trgovini, financijama, kupovanju, trošenju, ženskoj modi i ulozi žene u društvu, o etičkim pitanjima i poželjnim karkternim osobinama građanstva. U tom smislu, Adisonove eseje valja promatrati kao kolumne o duhu vremena i dobrodušne žalce na račun modernih potrošačkih, etičkih i estetičkih navika i prosudbi londonskih sugrađana.

Biblioteka Parnas. Niz Književnost, glavna urednica Romana Horvat, likovna i tehnička oprema Luka Gusić. - Naslov izvornika: Novine The Spectator, godište 1711. i 1712. - Pogovor Jagode Splivalo-Rusan, prevoditeljska napomena


Autori

Joseph Addison

Joseph Addison

Joseph Addison (Milston, 1672 ‒ London, 1719), engleski esejist, dramatičar i pjesnik, u povijesti svjetske književnosti i novinarstva ostao zapamćen kao pokretač i esejist novina 'The Spectator'

Što se mene tiče...

PDF-ovi

Klikni za povratak