Knjige

Dživo Bunić Vučić

Izabrane pjesme

(Iz Plandovanja)

Priredila Dunja Fališevac


Pjesme otisnute u ovoj knjižici mahom su ljubavnoga karaktera, pune senzualizma i hedonizma, koncipirane izrazito ludički i maniristički, prožete blagim humorom, ironijom, te nadasve brojnim metaforama i drugim raznolikim figurama, djelo su hrvatskoga baroknog lirika Dživa (Ivana) Bunića Vučića (Dubrovnik, 1592-1658). Autor kanconijera Plandovanja, prve zaokružene i suvisle zbirke hrvatske poezije u modernom smislu prema mišljenju Slobodana Prosperova Novaka, te dubokoumne religiozne poeme Mandalijena pokornica, Dživo Bunić Vučić pripada skupini sjajnih, barokno raskošnih i senzibilnih pjesnika, a po svojim je stilskim i izražajnim karakteristikama doista i prvi moderni hrvatski pjesnik.

Biblioteka Parnas. Niz Književnost, urednica Jelena Hekman. - Knjiga sadrži još i pogovor priređivačice, Rječnik i tumač te izabranu bibliografiju


Izabrane pjesme

Klikni za povratak