Knjige

Jozo Marević

Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik

Svezak 2 M - Z

Preko 200 000 osnovnih natuknica, sa podnatuknicama i sintagmatskim izričajima, obrađeno je u dva sveska ovoga rječnika. Točnije, u prvome su natuknice od slova A do L, ali i popis svih latinskih nepravilnih glagola, a u drugome pojmovi od slova M do Z, kao i dodatak s bitnim značajkama života rimskoga društva, zatim popis istoznačnica na latinskome jeziku, te najučestalijih kratica. Osobitu vrijednost ovome rječniku pridodaje obrada jezika kojim su pisali hrvatski latinisti.


Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik

Klikni za povratak