Knjige

Ennio Stipčević

Glazba iz arhiva

Studije i zapisi o staroj hrvatskoj glazbi

KAZALO

Riječ na početku
Počeci europskoga glazbenog tiskarstva i hrvatski humanizam
Bibliografske bilješke uza skladateljski opus Lamberta Courtoysa
Najstarija glazbena baština knjižnice Samostana sv. Frane u Splitu
Glazbeni barok u Hrvatskoj
Gabriello Puliti: Armonici accenti - biser istarske ranobarokne glazbe
Akademija »Složnih«, Euridice i počeci tragikomedije u Dubrovniku
Habent sua fata libelli - Pisni Atanazija Jurjevića
Glazba u rukopisima i tiskovinama na kajkavskom narječju
Gaetano de Stefanis u Splitu (I)
Gaetano de Stefanis u Splitu (II). Uz rukopis u biblioteci Marciani u Veneciji
Johann Petrus Jakob Haibel i njegovih šesnaest novopronađenih misa iz Đakova (suautor Zdravko Blažeković)
Hrvatska glazbena prošlost u muzikološkim radovima Dragana Plamenca
Bibliografska bilješka
Kazalo imena
Bilješka o autoru

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 5; knj. 28


Glazba iz arhiva

Klikni za povratak