Knjige

Michelangelo Buonarroti

Rime. Poezija

Preveo i priredio Mate Maras


Premda se pjesme jednog od najvećih svjetskih genija likovnoga stvaralaštva svojom umjetničkom vrijednošću ne mogu mjeriti s njegovim likovnim ostvarenjima, nedvojbeno je da njegov kanconijer sastavljen od 302 pjesme, uglavnom madrigala i soneta, potvrđuje iznimnu autorovu umjetničku i ljudsku osobnost.

Stihovi koje je Michelangelo u dokolici pisao do duboke starosti ostavljaju jasne tragove diletantizma, ali diletantizma u najboljem smislu te riječi: iako njegov pjesnički izraz nije ni dotjeran ni završen, a misao bez dubljih uvida i »jačih poruka«, u njegovim se stihovima susreću i »tragična snaga, tmurna melankolija, herojska čežnja, ukratko neporeciv intenzitet osjećaja« i »neki nasilan i čudnovat humor« iz kojeg »provaljuje kadšto dublji i ozbiljniji glas kao znak ispaćene i samotničke duše« (Mate Maras).

Michelangela Buonarrotija (1475-1564) pratio je za života »neprovjeren glas misaona i tajanstvena pjesnika« budući da je njegov kanconijer tiskom objavljen gotovo šezdeset godina nakon njegove smrti u lošem i proizvoljno priređenom izdanju. To je vjerojatno i glavni razlog njegova marginalnog mjesta i nepotvrđene reputacije u talijanskoj književnosti.

Biblioteka Posebna izdanja, glavna urednica Jelena Hekman, izvršni urednik Luka Vukušić. - Dvojezično izdanje, tekst usporedo na talijanskom i na hrvatskom jeziku, 5 c/b ilustracija, priređivačevi prilozi: kronologija autorova života, pogovor knjizi (Portret umjetnikove duše), bilješka o autorovim rukopisima, izbor tekstova o autoru i njegovu pjesništvu


Autori

Michelangelo Buonarroti

Michelangelo Buonarroti

Michelangelo Buonarroti (1475-1564), genijalni talijanski renesansni slikar, kipar, graditelj i pjesnik...

Rime. Poezija

PDF-ovi

Klikni za povratak