Knjige

Osip Mandel'štam

Izabrannye stihotvorenija / Izabrane pjesme

Preveo Fikret Cacan, priredio Josip Užarević

"(...) Za razliku od većine tzv. avangardističkih pjesnika (uključujući možda i samoga Majakovskog), čija djela izazi-vaju opravdanu dvojbu s gledišta budućnosne recepcije, zanimanje za Mandel'štama u naše vrijeme ne samo da ne jenjava, nego se čak i pojačava. Tek će možda iduće [21.] stolje-će, kada se postigne potrebna distanca, moći odrediti njegovo pravo mjesto u ruskoj i svjetskoj poeziji 20. stolje-ća. Nema, međutim, nikakve dvojbe da ovoj poeziji vrijeme ne škodi; naprotiv, njoj, kao i staromu vinu, ono samo ide u prilog."
Josip Užarević

Biblioteka Parnas. Niz Književnost, urednica Jelena Hekman. - Tekst usporedo na hrvatskom i ruskom jeziku, pogovor priređivača


Izabrannye stihotvorenija / Izabrane pjesme

Klikni za povratak