Knjige

France Prešeren

Pjesme / Pesmi

Izbor i redakcija France Pibernik i Franc Drolc, pogovor Jože Pogačnik, preveo Luko Paljetak


Uz slovenski izvornik, ovaj reprezentativni izbor iz poezije najvećega slovenskoga pjesnika zastupljen je i u izvrsnu hrvatskom prijevodu/prepjevu Luka Paljetka.

Pojava France Prešerna, introvertnoga lirskog maga, čije je cjelokupno djelo izraz romantičarskoga rascijepa između krhkoga i supersenzibilnoga prostora vlastite duševnosti i bezočne stvarnosti svijeta u okruženju, za slovensku je književnost prve polovice 19. stoljeća označila promociju nekih od najzahtjevnijih pjesničkih oblika (sonet), kao i njezin ulazak u korpus europskih književnosti. A svojim odnosom naspram najsuštinskijih i najintimnijih čovjekovih pitanja, napose iskrenim ljudskim pristupom erotici, Prešeren je ujedno naznačio i začetke literarnoga moderniteta s radikalno novim shvaćanjem književnosti.

Bibl. Izdanja u suradnji. - Usporedo tekst na slovenskom i i hrvatskom jeziku.


Pjesme / Pesmi

Klikni za povratak