Knjige

Nikola Nalješković

Književna djela

Kritičko izdanje priredio i popratne tekstove napisao Amir Kapetanović


NAGRADA HAZU ZA FILOLOGIJU

"Knjiga koja može poslužiti kao model za izradu kritičkih izdanja djela drugih starijih pisaca dubrovačkoga i dalmatinskoga kruga te kao primjer interdisciplinarnoga pristupa (književnoga, estetskoga, jezikoslovnoga, tekstološkoga) renesansnoj književnosti. Stoga priređivač Amir Kapetanović zaslužuje priznanje za izvrsno obavljen pionirski posao u hrvatskoj tekstologiji našega vremena".
Darija Gabrić-Bagarić, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje


Kritičko izdanje književnih djela Nikole Nalješkovića prvi put u jednoj knjizi donosi čitav književni opus ovoga književnika iz Dubrovnika, autora sedam dramskih tekstova te brojnih ljubavnih pjesama, poslanica, nadgrobnica i maskerata. Nikola Nalješković (oko 1505-1587) se bavio i astronomijom te pitanjima reforme kalendara. Nalješković je vrstan petrarkist i odličan dramatičar, ali i pisac u čijem opusu nalazimo brojna proturječja (npr. lascivne maskerate nasuprot pobožnim pjesmama.

Nalješkovića je naša starija književna povijest predstavljala uglavnom kao »pjesnika u sjeni« dvojice velikana (Vetranovića i Držića) ili kao marginalnog autora. U novije vrijeme prevladava mišljenje da se radi o značajnome renesansnome književniku, mišljenje kojemu će zasigurno pridonijeti i ovo Matičino kritičko izdanje.

Priređivač izdanja, jezikoslovac Amir Kapetanović (1975) doktorirao je na zagrebačkome Filozofskom fakultetu. Radi na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu. Najmlađi je dobitnik Nagrade HAZU.

Biblioteka Djela hrvatskih pisaca, urednica Jelena Hekman.- Knjiga je opremljena sa 15 slika-faksimila (5 u koloru) i portretom autora, kritičkim aparatom, rječnikom te sažecima na engleskom i talijanskom jeziku..


Autori

Nikola Nalješković

Nikola Nalješković

Nikola Nalješković (Dubrovnik, oko 1505-1587), lirik, dramatičar i znanstvenik. Nakon školovanja u Dubrovniku započeo kao pomorski trgovac, proputovavši dobar dio svijeta. U zrelim godinama posvetio se znanstvenome radu, baveći se matematikom i astronomijom te pitanjima reforme kalendara.

Književna djela

PDF-ovi

Klikni za povratak