Knjige

Heinrich Rickert

Kulturologija i prirodoslovlje

Prevela Truda Stamać, pogovor Friedrich Vollhardt


U djelu Kulturologija i prirodoslovlje, vjerojatno najboljem uvodu u kulturnu filozofiju novokantijanstva, Heinrich Rickert sažima vlastite temeljne postavke i dokaze izgradnje filozofije vrijednosti, idealističke filozofije koja se zasniva ponajprije na kulturnopovijesnim osnovama i na pitanjima o čovjekovu položaju u svijetu, o njegovu smislu i značenju, pitanjima čija se razrješenja nalaze upravo u teoriji vrijednosti, odnosno u vrijednosno filozofskim sadržajima.

Heinrich Rickert (1863-1936), njemački filozof, glavni predstavnik badenske novokantovske škole, prvo izdanje Kulturologije i prirodoslovlja objavio je 1899., a sedmo, posljednje izdanje tiskano za života, objavio je 1926. Gotovo trideset godina to je djelo bilo predmetom kontinuirane, žive i poticajne filozofske rasprave u Njemačkoj.
Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman, izvršna urednica Romana Horvat. - Prijevod djela Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft

Kulturologija i prirodoslovlje

PDF-ovi

Klikni za povratak