Knjige

Πλάτων Platon

Eutifron ili rasprava o pobožnome

Preveo i priredio Jure Zovko


Platonova rasprava o pobožnome u »Eutifronu« nije dovedena do krajnjih konzekvencija, tek je naznačena mogućnost spoznaje svetog, u aporetskoj maniri njegovih ranih radova i Sokratove mudrosti koja jedino pouzdano »zna da ne zna«. Iako su mišljenja komentatora o vrijednosti Eutifrona podijeljena, riječ je o svakako dobru uvodu u zrele Platonove dijaloge o idejama (Fedon, Fedar i Gozba). Stoga će ovaj prijevod s iscrpnim komentarima priređivača Jure Zovka, najviše koristiti - prema riječima Vjesnikova kritičara - studentima filozofije i onim »Ijubiteljima sophie« koji Platona ne mogu čitati u originalu.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman. - Usporedo grčki izvornik i hrvatski prijevod.- Pogovor priređivača


Autori

Πλάτων Platon

Πλάτων Platon

Grčki filozof (Atena, 427–347. pr. Kr.), prema općem mišljenju jedan od najvećih mislilaca u europskoj povijesti

Eutifron ili rasprava o pobožnome

Klikni za povratak