Knjige

Adolfo Veber Tkalčević Bogoslav Šulek Fran Kurelac Vinko Pacel

Jezikoslovne rasprave i članci

Priredio Ivo Pranjković


K A Z A LO


FRAN KURELAC
Predgovor (Ivo Pranjković)
Ljetopis Frana Kurelca (I. P.)
Bibliografija (I. P.)
Izdanja djela Frana Kurelca
Važnija literatura o Franu Kurelcu

Recimo koju (Ulomak)
Kako da sklanjamo imena? ili greške hrvatskih pisac glede sklonovanja osobito drugoga padeža množine
Slova nad grobom Ljudevita Gaja
Mulj govora nespretnâ i nepodobnâ nanesen na obale našega jezika: ili o barbarismih

BOGOSLAV ŠULEK
Predgovor (Ivo Pranjković)
Ljetopis Bogoslava Šuleka (I. P.)
Bibliografija (I. P.)
Izdanja djela Bogoslava Šuleka
Važnija literatura o Bogoslavu Šuleku

Bratjo Dalmatini!
Zašto izostavljamo e pred r-om u riečih krv itd.?
Srbi i Hrvati
Obrana ahavca
Hrvatsko-njemačko-talijanski rječnik znanstvenoga nazivlja
Predgovor
O hrvatskom lučbenom nazivlju

VINKO PACEL
Predgovor (Ivo Pranjković)
Ljetopis Vinka Pacela (I. P.)
Bibliografija (I. P.)
Izdanja djela Vinka Pacela
Važnija literatura o Vinku Pacelu

Naše nazivlje u prirodoslovnih naukah
Naše potrebe
Potreba 2. - Jedan književni jezik
Još nješto o našem glagolu: kako rabe vremčna, načini, prislovi i pričešća
Oblici književne hrvaštine i kritika G. Koštica
Iz hrvatske sinonimike (Ulomci)

ADOLFO VEBER TKALČEVIĆ
Predgovor (Ivo Pranjković)
Ljetopis Adolfa Vebera Tkalčevića (I. P.)
Bibliografija (I. P.)
Izdanja djela Adolfa Vebera Tkalčevića
Važnija literatura o Adolfu Veberu Tkalčeviću

Brus jezika
O našem pravopisu
Obrana njekoliko tobožnjih barbarizamah
Rječnik Bogoslava Šuleka
Rječnik Gjure Daničića
Ustroj hrvatskoga jezika
Zagrebačka škola
Korist i način predavanja latinskih klasikah

PRILOZI
Napomena o izboru (I. P.)
Tekstološka napomena (A. K.)
Tumač imena i izraza (A. K.)
Rječnik (A. K.)

Biblioteka Stoljeća hrvatske književnosti, glavni urednik Vlatko Pavletić, izvršni urednici Dubravko Jelčić i Josip Vončina.


Jezikoslovne rasprave i članci

Klikni za povratak