Knjige

Dragutin Tadijanović

Knjiga o hrvatskim piscima

Članci, feljtoni, bilješke. Drugo, dopunjeno izdanje


"U Tadijanovićevu slučaju iznenađuje spoznaja da je tekstološki kritik, urednik, taj idealni interpretator-posrednik tuđoj riječi i sam izniman stvaralac.

Priređujući kritička izdanja tekstova hrvatskih pisaca (ponajviše u vremenu od 1953. do 1973, kao direktor Akademijina Instituta za književnost), Tadija je nedvoumno bio, a i danas je, svjestan kako je dlijeto u stvaraočevoj ruci vođeno posebnim nadahnućem, pa samo slijedeći njegov autentični trag, možemo proniknuti u vrijednost, u doseg umjetnine. Bitna je to spoznaja. Pročitati jednu kiticu Kranjčevićeve pjesme, jedan stih Matoševa soneta, jedan dotad nepoznati Vidrićev vers, često znači zaljuljati čitav pjesnikov svijet i osposobiti se — pripraviti za poimanje ukupnoga stvaralaštva. 'Krhotina teksta' ponekad nosi u sebi obilježje impozantne cjeline, olakšavajući uvid u zakonitosti njezina postojanja.

Brigom za svaku, pa i najmanju, pojedinost pjesničkoga djela, Tadijanović je otvorio vrata našoj modernoj tekstologiji, potvrđujući istinu kako je ona pouzdan jamac cjelovitom čitanju i doživljaju umjetnine."
Ivo Frangeš, Vijenac

Djela Dragutina Tadijanovića, sv. IV., urednik Josip Bratulić. - Ilustrirano s jednom c/b slikom, imensko kazalo, kronologijski popis priloga, napomene, bibliografija autorovih proznih radova, bibliografija o autoru

Autori

Dragutin Tadijanović

Dragutin Tadijanović

Dragutin Tadijanović (Rastušje, 1905-Zagreb, 2007), jedan od najpoznatijih i načitanijih hrvatskih pjesnika , prozaist, prevoditelj, urednik i promicatelj hrvatske pisane riječi i kulture,

Knjiga o hrvatskim piscima

Klikni za povratak