Knjige

Detlev von Uslar

Psihologija i svijet

Prevela Vera Čičin-Šain, priredio Danilo Pejović


Pred nama je jedan od uspješnih pokušaja filozofske, ontološke ili točnije – egzistencijalne psihologije s ovu stranu pseudodileme je li ona prirodna ili duhovna znanost
  (†Danilo Pejović, Filozofska istraživanja)


Ugledni ciriški sveučilišni profesor teoretske psihologije Detlev von Uslar na tragu Aristotelove nauke o duši i Heideggerove egzistencijalne ontologije razmatra ontološke temelje psihologije kroz četiri aspekta psihičkoga bitka: tjelesnost, svjetovnost, susret i vremenitost. Najvažnijim se prinosom Uslarove knjige može smatrati njegovo shvaćanje pojma svijeta kao fundamentalne odrednice psihičkoga pa se u tome kontekstu ispostavlja da se bitak duše i njezina zbiljnost javljaju kao živa tjelesnost.

Biblioteka Parnas. Niz Filozofija, urednica biblioteke Jelena Hekman. - Pogovor priređivača


Autori

Detlev von  Uslar

Detlev von Uslar

Rođen 1926. u Hamburgu, studirao teologiju, filozofiju i psihologiju u Göttingenu, Freiburgu i  Heidelbergu. Od 1967. radio je kao izvanredni, a potom i kao redoviti profesor za teoretsku psihologiju i filozofske temelje psihologije na Sveučilištu u Zürichu.

Psihologija i svijet

Klikni za povratak