Knjige

Dean Duda

Priča i putovanje

Hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr

KAZALO

UVOD: ŽANR, STOLJEĆE, PUTNIK
Pristup
Žanr
Stoljeće, putnik
Tema dugoga trajanja

PRIČA I PUTOVANJE
Naratologija
Priča i putovanje
Putopis kao pripovjedni žanr
Odvijanje zgoda
Putopisni zaplet
Aktancijalna struktura putopisa
Putnik, promatrač, pripovjedač

KNJIŽEVNOPOVIJESNA RETORIKA PUTOPISA
Žanr kao književnopovijesni problem
Obrazloženje (okvir)
Itinerarij
Subjekt putopisnoga diskurza
Leksikon (katalog)
Dotematizacija
Priča
Naslovljenik

KRATKO PUTOVANJE DO KNJIŽEVNOSTI
Matija Mažuranić: Pogled u Bosnu
Stanko Vraz: Put u gornje strane
Antun Nemčić: Putositnice
Bibliografija
Kazalo imena
Bilješka o autoru
Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz: kolo 8; knj. 45

Priča i putovanje

Klikni za povratak