Knjige

Mirko Tomasović

Nove slike iz povijesti hrvatske književnostiNagrada Zvane Črnja za najbolju hrvatsku knjigu eseja 2008.


Svojim metodološkim, interpretativno-kritičkim i spoznajnim inovacijama predstavljenim u ovoj knjizi, zbirci deset kroatističko-komaratističkih studija, Mirko Tomasović (Split, 1938), književni povjesničar, prevoditelj i romanist, najistaknutiji hrvatski marulolog, ispisuje nove stranice poredbene povijesti hrvatske književnosti.

Osim neizostavnih autorovih maruloloških i petrarkističkih tema, Tomasović se posvećuje i povijesti hrvatske domoljubne književnosti, iznoseći nepoznate ili nedovoljno zapažene aspekte njezina utjecaja na poetike hrvatskih pjesnika. Nadalje, Tomasoviću pozorava na nedovoljno osviještene romantičarske poetike hrvatskih iliraca i , zapravo, zavidnu romantičarsku produkciju u preporodno doba. Dakako, sukladno svojoj poredbenoj književno-povijesnoj orijentaciji, spomenute teme, kao i druge o kojima piše u Novim slikama (teorija prevođenja u hrvatskih književnika, talijanski prepjevi Mihovila Nikolića, komparatističko djelo Ive Hergešića), Tomasović dosljedno aktualizira u kontekstu europskih poetičkih strujanja i europskih književnosti općenito. Nove slike nastavak su autorovih Slika iz povijesti hrvatske književnosti iz 1994., također objavljenih u Maloj knjižnici Matice hrvatske.

Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz, kolo XII., knj. 72., glavna urednica Jelena Hekman, izvršna urednica Vesna Zednik. - Imensko kazalo, bilješka o izvorima, bibliografske bilješke uz tekst


Autori

Mirko Tomasović

Mirko Tomasović

Mirko Tomasović (Split, 1938), književni povjesničar, prevoditelj i romanist, najistaknutiji hrvatski marulolog...

Nove slike iz povijesti hrvatske književnosti

PDF-ovi

Klikni za povratak