Knjige

Radoslav Katičić

Na ishodištu

Književnost u hrvatskim zemljama od 7. do 12. stoljeća. Drugo izdanje


Jedan od najpregnantnijih uvida u književnost prije književnosti, u njezin antički kontinuitet i ranosrednjovjekovne početke.
Slobodan Prosperov Novak


"Ova knjižica treba da bude sintetički uvod u sadržaje što pripadaju prvom poglavlju potpune povijesti hrvatske književnosti. U njem je riječ više o književnoj kulturi nego o književnosti kako je mi danas shvaćamo. A ipak se bez njega ne može valjano shvatiti cjelina književnoga razvoja. To poglavlje nije još napisano. I nije to niti slučaj niti nemar književnih povjesničara. Da bi se stvorila podloga za pisanje toga poglavlja, potrebno je dugotrajno i vrlo opsežno istraživanje mnoštva pojedinosti te različitih pitanja što po sistematizaciji znanja i znanstvenoga rada, kakvu smo naslijedili, pripadaju različitim područjima. Nije to stoga samo sinteza istraživačkih rezultata nego i područja istraživanja, pa i istraživačkih postupaka. Za to je trebalo ujediniti znanja i metode raznih disciplina i združiti ih s kroatistikom kakva se obično uči. Iz školovanja, vlastitoga znanstvenog rada, po sklonostima i trajnim interesima ponio sam neke od pretpo stavaka za takav pothvat."
(iz autorova Predgovora)


KAZALO

Predgovor
1. Pretpostavke i temelji
2. Dva tamna stoljeća
3. U prvom svjetlu povijesti
4. Najstarija književnost dalmatinsko-hrvatske crkve
5. Doba najstarijih očuvanih knjiga
6. Na pragu zreloga srednjovjekovlja
Literatura
Kazalo imena
Bilješka o piscu


1. izdanje 1994. - Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz, , urednica Jelena Hekman, kolo 9; knj. 7. - Ilustrirano.


Autori

Radoslav Katičić

Radoslav Katičić

Klasični filolog, jezikoslovac, indoeuropeist, indolog i slavist (Zagreb, 1930 - Beč, 2019), jedan je od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika u zemlji i svijetu na području humanističkih znanosti.

Na ishodištu

Klikni za povratak