Knjige

Dragutin Hirc

Stari Zagreb

Gradec i Grič. Svezak prvi

Priredio Mato GrabarDragutin Hirc (1853-1921), jedan je od naših najplodnijih i najpoznatijih prirodopisaca, učenjaka, florista, geografa i putopisaca. Njegov rukopis o rodnom mu gradu dugi je niz godina bio pohranjen u Državnom arhivu u Zagrebu, a zalaganjem priređivača, konačno je i pripremljen za tisak.

Djelo se sastoji od niza kraćih, uglavnom zaokruženih cjelina različitih žanrovskih karakteristika. Opisujući ambijente, društvena i kulturna događanja, život i običaje poznatih ličnosti i brojnih običnih građana staroga Zagreba, Gradeca, Kaptola i Donjega grada, Hirc nam iznosi slojevitu i nadasve živu sliku grada i okolice, po čemu njegov rukopis pripada onim rijetkim djelima koja sveobuhvatno bilježe kulturu svakodnevice u sklopu povijesti grada Zagreba.

U prvome svesku tiskani su Hirčevi tekstovi o Gradecu i Griču.

Biblioteka Redovita izdanja za članstvo, knj. 15/I, glavna urednica Jelena Hekman, izvršne urednice Romana Horvat i Inga Vilogorac. - Predgovor priređivača, pogovor Snješke Knežević, imensko kazalo, 109 c/b slika (30 dvostrano), bilješke uz tekst.


Autori

Dragutin Hirc

Dragutin Hirc

Dragutin Hirc (1853-1921), prirodoslovac, botaničar, zoolog, planinar i putopisac čijim je imenom nazvano nekoliko biljnih i životinjskih vrsta...

Stari Zagreb

PDF-ovi

Klikni za povratak