Knjige

Nietzscheovo nasljeđe

Zbornik. Priredio Damir Barbarić

priredio Damir Barbarić

Zbornik većeg broja dotjeranih, proširenih, te mjestimice prerađenih priloga sa simpozija Nietzscheovo nasljeđe, održanog od 11. do 13. studenoga 2000. u Zagrebu u organizaciji Odjela za filozofiju Matice hrvatske. Zbornik obuhvaća devet tematsko-metodski raznovrsnih interpretacija i kritika Nietzscheove filozofije. U njima se autori bave Nietzscheovim shvaćanjem pojma čistog bivanja kao praizvorne istine (Davor Ljubimir), Nietzscheovim pokušajima utemeljenja novoga prosvjetiteljstva kritikom i prevrednovanjem novovjekovlja (Samir Arnautović), Nietzscheovim shvaćanjem pojmova znanja i života u djelu O koristi i šteti historije za život (Ivan Bubalo), tragičnim likom kao temeljem Nietzscheova razumijevanja dobra i zla (Ksenija Grubišić), Nietzscheovim shvaćanjem pojma ljubavi oprimjerenog na odnosu prema Lou Salomé (Dubravka Kozina), recepcijom Nietzscheova učenja o volji za moć u djelu Schelera i Heideggera (Branka Brujić), poredbenom analizom Nietzscheovih stajališta s njihovom recepcijom u Sloterdijka, Deleuzea i Lyotarda (Žarko Paić), te Krležinim čitanjem i razumijevanjem Nietzscheove filozofije (Nina Aleksandrov-Pogačnik). Ovaj zbornik svjedoči o sve življem interesu za Nietzscheovu misao u Hrvatskoj, gdje, prema priređivačevu mišljenju, tek predstoji ozbiljan rad na proučavanju filozofske baštine ovoga velikog mislioca.

Biblioteka "Zbornici i monografije", glavna urednica Jelena Hekman, urednik Stipe Kutleša. - Bibliografske bilješke uz tekst.


Nietzscheovo nasljeđe

Klikni za povratak