Knjige

Zrinka Nikolić

Rođaci i bližnji

Dalmatinsko gradsko plemstvo u ranom srednjem vijeku


Iznimno zanimljiva i nesvakidašnja za svoju struku, knjiga Rođaci i bližnji opširna je povijesno-komparativna studija o životu ranosrednjovjekovnih gradskih elita u Dalmaciji, o društvenim grupama pretečama patricijskoga, plemićkoga staleža u pravom smislu te riječi. U knjizi, napisanoj razumljivo i jasno, autorica na temelju oskudnih izvora istražuje identifikaciju osoba u okviru rodbinskih veza, probleme nasljeđivanja imena, muško-ženske odnose unutar obitelji, svakodnevni život u kućanstvu, te naposljetku, odnose i veze obitelji i gradskih plemića s institucijama moći: crkvenom i svjetovnom vlašću. Ova knjiga nastala je na temelju dvaju magistarskih radova obranjenih na budimpeštanskome Central European University i na zagrebačkome Filozofskom fakultetu, radova koji povezuju hrvatsku ranosrednjevjekovnu povijest s poviješću društva i obitelji.

Povjesničarka Zrinka Nikolić Jakus (Zagreb, 1973) docentica je na Odsjeku za povijest zagrebačkoga Filozofskog fakulteta gdje predaje Hrvatsku povijest srednjeg vijeka i Historiografski praktikum.

Povijesna knjižnica, knj. 4, glavna urednica Jelena Hekman, urednik Ivan Prlender. - Knjiga je opremljena zemljopisnim i rodoslovnim kartama, informativnom bibliografijom i imenskim kazalom.


Rođaci i bližnji

Klikni za povratak